Điều 1: Định nghĩa

1.1 Người mua: Là người mua sản phẩm trên website công ty Ốc Vít Đinh Dương được sử dụng theo những điều kiện được ghi nhận trong bản thỏa thuận này.

1.2 Người bán: Là người cung cấp và chịu trách nhiệm về các sản phẩm được bán đăng bán và sử dụng các dịch vụ theo những điều kiện được ghi nhận trong bản thỏa thuận này.

1.3 Hoàn tất giao dịch: Khi người mua nhận được sản phẩm và xác nhận hài lòng với sản phẩm/dịch vụ đó.

1.4 Dịch vụ thanh toán và giao hàng đảm bảo: Được hiểu là dịch vụ thanh toán và giao hàng đảm bảo của Công ty TNHH Ốc Vít Đinh Dương. Người mua được giao hàng tại nhà sau khi thực hiện thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán hoặc thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD)

1.5 Dịch vụ vận chuyển: được hiểu là dịch vụ chuyển phát các bưu phẩm bưu kiện, do các đối tác vận chuyển của Công ty TNHH Ốc Vít Đinh Dương hoặc do công ty chúng tôi cung cấp.

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của bên Bán.

2.1 Giao dịch hợp pháp và bán hàng trung thực:

a) Toàn bộ hàng hóa và dịch vụ chúng tôi cung cấp đều là các sản phẩm hợp pháp. Nghiêm cấm các hành vi mà pháp luật hiện hành chưa hoặc không cho phép, ví dụ: rửa tiền, đưa/nhận hối lộ, buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc vi phạm pháp luật, lừa đảo người mua. Đồng thời, Bên bán cam kết các hàng hóa cung cấp cho người mua được thanh toán qua các công cụ thanh toán trực tuyến của Bên bán  là hàng hóa được phép giao dịch và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

b) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán, đặc biệt là tình trạng tồn kho và giá cả. Bên A cam kết bán hàng đúng giá đã niêm yết, giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật.

2.2 Cam kết về tài chính:

a) Không yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin tài chính cá nhân như tài khoản

ngân hàng, số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập tài khoản…

b) Cung cấp cho người mua những chính sách đổi/trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý, cung cấp cho khách hàng nội dung các chính sách đó khi được yêu cầu và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật.

c) Giá niêm yết bán hàng là giá đúng. Người mua chỉ thanh toán đúng giá niêm yết và bên bán chỉ nhận thanh toán từ bên mua đúng giá trị đã niêm yết trừ đi các khoản phụ phí (nếu có) như phí vận chuyển, phí đổi trả hàng và các loại phí khác.

2.3 Theo dõi và kiểm soát giao dịch:

a) Nếu có hàng, Bên bán xác nhận có hàng và chuyển hàng hoá hoặc thực hiện dịch vụ cho người mua theo đúng chất lượng, thời hạn đã cam kết trong mô tả khi đăng bán. Đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, vận đơn của hãng vận chuyển… để đối chiếu trong trường hợp cần thiết.

b) Nếu hết hàng, Bên bán chọn lựa giữa việc hoãn đơn hàng đến khi có hàng hoặc xác nhận Hết hàng để đơn hàng tự động hủy.

c) Trong vòng 24h kể từ khi đơn hàng phát sinh mà bên bán không vào xác nhận tình trạng còn hàng, bên mua giữ mọi quyền hủy đơn hàng mà không cần báo trước.

2.4 Thanh toán:

Tùy vào cách thức thanh toán mà khách hàng lựa chọn và địa chỉ giao hàng, phượng thức thanht oán cũng được áp dụng hợp lý tương ứng.

2.5 Hoàn lại tiền

a) Nếu người mua khiếu nại không nhận được hàng hoặc hàng hoá không đúng như mô tả và yêu cầu trả lại hàng mà bên bán không đưa ra được bằng chứng hợp lý chứng minh mình đã chuyển hàng theo đúng mô tả.

b) Bên mua chứng minh được rằng nguồn gốc của khoản tiền do người mua thanh toán cho bên bán có nguồn gốc phi pháp hoặc liên quan đến một giao dịch lừa đảo; thì bên mua có quyền giữ lại khoản tiền liên quan đến giao dịch thanh toán đó để trả lại cho người bị hại theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của người mua:

3.1 Trong trường hợp bên bán vi phạm những cam kết tại Điều 2 của thỏa thuận hợp tác này, bên mua có quyền chấm dứt thỏa thuận hợp tác này mà không cần phải báo trước.

3.2 Trong mọi trường hợp bên mua tự ý hủy đơn hàng sau khi đơn hàng được chấp nhận trong vòng 24h thì bên mua có trách nhiệm chịu mọi thiệt hại, rủi ro gây ra cho người bán. Bên bán có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác và không hoàn trả các khoản phí tổn (nếu có).

Điều 4: Điều khoản chung

a) Bên bán chịu trách nhiệm làm việc với các Ngân hàng và tổ chức tài chính để đảm bảo cung cấp các công cụ thanh toán trực tuyến cho người mua chuyển tiền thanh toán các giao dịch thương mại điện tử cho bên bán.

b) Bên bán đồng ý giao hàng trước và nhận thanh toán sau theo thời hạn và thỏa thuận đã quy định hoặc thỏa thuân chữa hai bên.

c) Nhà vận chuyển của bên bán chịu trách nhiệm thu tiền hàng hộ trong trường hợp người mua chọn hình thức Thanh toán khi giao hàng (COD)

d) Bên bán chịu trách nhiệm trước người mua và trước pháp luật về nội dung gói hàng; tính chính xác và trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ; số lượng, chất lượng, xuất xứ, chủng loại, thời hạn bán hàng và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà Bên A cung ứng. Nếu xảy ra việc sai lệch trọng lượng hàng hóa mà Bên A đã khai báo, Bên B có quyền khấu trừ vào tiền hàng của Bên A như sau:

Điều 5: Bất khả kháng

5.1 Là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát bao gồm: Chiến tranh, các cuộc nổi loạn, bạo loạn, các hành động phá hoại, các cuộc đình công, bãi công, các đạo luật hay quy chế của Chính phủ thay đổi, cháy, nổ hay các tai nạn không thể tránh được khác, lũ lụt, bão, động đất hay các hiện tượng tự nhiên không bình thường khác và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của thỏa thuận hợp tác này.

5.2 Hai bên không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu xảy ra sự cố gây ra hậu quả ngoài ý muốn trong các trường hợp quy định tại khoản 5.

Trân trọng cảm ơn!